• proces optymalizacji kosztów działania firmy, przeprowadzenia niezbędnych zmian korporacyjnych, zminimalizowanie ryzyk prowadzonej działalności;
  • postępowanie ustawowe prowadzące do zawarcia układu;
  • realizacja procesów naprawczych prowadzących do rentowności firmy;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i na etapie przedsądowym
  • reprezentacja wierzycieli wobec podmiotów znajdujących na skraju upadłości lub w ramach danego postępowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego;
  • reprezentacja inwestorów zainteresowanych zakupem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com