• współpraca z sektorem nauki – negocjowanie oraz uregulowanie w umowach zasad korzystania z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
    z przepisów dotyczących finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (umowy inwestycyjne, licencyjne, o zarządzanie wspólnymi prawami, konsorcjum);
  • doradztwo dla  funduszy VC, seed capital oraz aniołami biznesu, obsługa prawna i tworzenie struktur dla tych podmiotów;
  • doradztwo dla start-upów – analizy prawne i podatkowe, raporty due diligence, transakcje przejęcia, rebranding, negocjowanie umów;
  • tworzenie struktur dla przedsiębiorstw pod prowadzenie działalności R&D i uzyskiwania dofinansowania publicznego i prywatnego;
  • obsługa prawna i podatkowa ulg badawczo-rozwojowych.

Więcej na www.innteo.com

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com