Firma prawnicza Innteo Legal powstała przy współpracy założycieli r.pr. Amelii Szukowskiej i r.pr. Michała Żukowskiego.

Stworzona z myślą o kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych klientów. Prowadzimy zarówno bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, jak i doradzamy kompleksowo w projektach wykonywanych przy wsparciu środków unijnych, jak również w sporach sądowych. Wspieramy klientów we wszystkich obszarach prawa dla biznesu.

Do kluczowych specjalizacji należą prawo spółek i prawo korporacyjne, obsługa prawna projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, prowadzenie postępowań sądowych (przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi), procesy inwestycyjne, infrastrukturalne, współpraca z ekosystemem innowacji, pozyskiwanie i ochrona własności intelektualnej oraz prawo sportowe. Jesteśmy zespołem, który ma wieloletnie poparte sukcesami doświadczenie we wspieraniu projektów innowacyjnych, zarówno od strony publicznej, jak i prywatnej. Pracowaliśmy w instytucjach publicznych, naukowych i biznesie. Znamy od podszewki podejście oraz potrzeby każdego z tych sektorów.

Amelia Szukowska

Amelia Szukowska

radca prawny

  • Jest radcą prawnym i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Innteo Legal.
  • Dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczenie zdobywała między innymi w takich firmach jak China Overseas Engineering Group Co. LTD, Dragados SA, Grupo Aldesa. Uczestniczyła w licznych projektach finansowanych z udziałem środków unijnych. Zajmuje się problematyką dotacji UE, w szczególności w zakresie określania formalnoprawnych warunków realizacji przedsięwzięć, zasadą konkurencyjności oraz zagadnieniami dotyczącymi kontroli projektów i konsekwencji występowania nieprawidłowości w projektach (zasadność korekt finansowych i zwrotów otrzymanego dofinansowania), a w tym prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz w niektórych przypadkach przed sądami powszechnymi.
  • Absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku uzyskała tytuł LL.M.
Michał Żukowski

Michał Żukowski

radca prawny

  • Ekspert ds. prawnych aspektów komercjalizacji i transferu technologii
  • Przez ostatnie lata związany z Narodowym Centrum i Rozwoju, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych a także praw własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz renomowanych warszawskich kancelarii. Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczył w kilkudziesięciu procesach legislacyjnych związanych z finansowaniem B+R oraz współtworzył modele wsparcia publicznego dla innowacji.
  • Aktywny uczestnik systemu innowacji w Polsce, współpracownik Banku Światowego i panelista wielu prestiżowych konferencji, pracuje z podmiotami i funduszami realizującymi projekty innowacyjne, były szef działu R&D/VC wiodącej polskiej kancelarii.
  • Laureat rankingu „Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra” organizowanego przez Lexis Nexis i Dziennik Gazetę Prawną.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com