• opracowywanie i wdrażanie strategii pozyskiwania wartości niematerialnych i prawnych
    (know-how, licencje, prawa autorskie, rozwiązania techniczne, bazy danych, urządzenia, etc.);
  • badanie dostępności i ryzyk związanych z tworzeniem nowych produktów i rozwiązań pod kątem naruszeń praw konkurentów;
  • rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów;
  • stała opieka nad uzyskanymi prawami IP pod kątem utrzymywania i przedłużania ochrony oraz pojawiania się oznaczeń i rozwiązań naruszających prawa klienta;
  • sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com