• zakładanie spółek prawa handlowego, ich przekształcania, łączenia, likwidacji i upadłości;
 • zmiany w kapitale zakładowym i inne zmiany umów spółek;
 • prawne aspekty organizacji spółek i tworzenia regulacji wewnętrznych;
 • sporządzanie i negocjacje porozumień wspólników lub akcjonariuszy;
 • nabywanie i zbywanie akcji i udziałów;
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • łączenie i podział spółek oraz ich przejęcia;
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
 • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń struktury własnościowej przedsiębiorstw, sporządzanie harmonogramów i struktur transakcji jak również dokumentacji przekształceniowej;
 • pełna obsługa transakcji handlowych i inwestycyjnych;
 • sporządzania wniosków i wpis do Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com