Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w sprawach związanych w szczególności z:

  • kontraktami gospodarczymi;
  • odszkodowaniami;
  • dochodzeniem należności;
  • korektami nakładanymi w przypadku podważania przez organy administracji należytego wykonania umów o dofinansowanie.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com