• nadzór nad formalnymi aspektami wniosku o dofinansowanie;
  • sporządzanie odpowiedzi na pisma Instytucji Pośredniczących/Instytucji Zarządzającej dotyczące uznania wydatków za nie kwalifikowane oraz innych wątpliwości w zakresie prowadzenia projektu;
  • sporządzanie protestów i odwołań od informacji/decyzji Instytucji Pośredniczących oraz skarg administracyjnych od decyzji ostatecznych;
  • opracowywanie opinii prawnych związanych z realizacją umowy o dofinansowanie;
  • nadzór prawny nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi programu;
  • opiniowanie decyzji merytorycznych podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu;
  • reprezentację w postępowaniu sądowym, sądowo – administracyjnym i administracyjnym ( w tym sprawach o nałożone korekty finansowe).

Więcej o wnioskach o dofinansowanie na www.innteo.com

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com