• obsługa klubów sportowych w zakresie kontraktowym, postępowaniami przed organami związkowymi, pozostałym doradztwie prawnym;
 • obsługę prawna dla zawodników, trenerów i innych uczestników rozgrywek sportowych;
 • współpraca z agencjami menadżerskimi (pośredników transakcyjnych).
 • umowy z klubem sportowym, związkiem sportowym, trenerami, trenowanymi zawodnikami – sporządzenie, analiza;
 • egzekwowanie roszczeń wynikających z umów;
 • reprezentacja w sporach z klubem, związkiem sportowym, zarówno w postępowaniu przedsądowym, przed sądem polubownym, jak i sądem powszechnym;
 • umowy sponsorskie, reklamowe, marketingowe, oferty dla sponsorów;
 • zakładanie i prowadzenie działalności sportowej – prawo i podatki, ubezpieczenie;
 • doradztwo przy rozliczaniu dochodów uzyskiwanych z uprawiania sportu, możliwe formy rozliczania;
 • dobra osobiste zawodnika, prawo do wizerunku i jego ochrona prawna;
 • postępowanie antydopingowe, postępowanie dyscyplinarne;
 • pozostała bieżąca obsługa prawna sportowców i trenerów;
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla klubu sportowego, ośrodka sportowego;
 • opracowanie projektów umowy spółki, statutu, a także innych regulacji wewnątrzklubowych, jak i ich zmian oraz opracowanie wszelkiej pozostałej dokumentacji na każdym etapie prowadzenia działalności sportowej;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Klub (umowy z zawodnikami, umowy z trenerami, umowy z pracownikami, umowy sponsorskie);
 • bieżąca obsługa prawna;
 • reprezentacja Klubu przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, związkami sportowymi, sportowymi organami arbitrażowymi;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych od Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • prawne aspekty funkcjonowania obiektów sportowych, pomoc prawna przy organizacji imprez sportowych;
 • pomoc prawna w całym spectrum aspektów prawnych funkcjonowania związku sportowego.

Innteo Legal Żukowski i Szukowska
Radcowie Prawni sp.p.
ul. Banderii 4 lok. 162
01-164 Warszawa

r. pr. Amelia Szukowska
e-mail: a.szukowska@innteo.com
r.pr. Michał Żukowski
e-mail: m.zukowski@innteo.com